Specjalizacja

Kredyty walutowe

Kredyty walutowe

W stałej praktyce Kancelarii od 2007 roku znajduje się reprezentacja klientów indywidualnych i instytucjonalnych w sprawach kredytów walutowych, denominowanych i indeksowanych do walut obcych oraz towarzyszących im roszczeń z tytułu ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Dzięki latom nieprzerwanej praktyki w prowadzeniu sporów na tle kredytów walutowych, dostrzegamy ciągłą ewolucję roszczeń i orzecznictwa sądów powszechnych, dostarczając naszym Klientom wyłącznie aktualne i skuteczne rozwiązania. Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie sporu, pomagając w prawidłowej identyfikacji możliwie najbardziej optymalnego roszczenia oraz przeprowadzając ich przez długotrwały proces sądowy, kończąc na egzekucji dochodzonego roszczenia.

Czym się zajmujemy?

W ramach specjalizacji kredytów walutowych, Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • oceny zasadności dochodzenia roszczenia, dokonując szczegółowej analizy umowy kredytowej, aneksów, wszelkich dokumentów towarzyszących, a także historii kredytowej – nasi Klienci otrzymują zatem szczegółową informację o swojej sytuacji, mając na tej podstawie możliwość podjęcia decyzji o skierowaniu przeciwko bankowi pozwu;
  • pomocy w doborze optymalnego żądania, doradzając w zakresie formułowania roszczeń o uznanie za bezskuteczne niedozwolonych postanowień (abuzywność) lub dochodząc wprost unieważnienia umowy kredytu, umożliwiając naszym Klientom pozbycie się kredytu;
  • reprezentacji w toku całego postępowania, w tym na etapie przedsądowym, zmierzającym do uzyskania od banku wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji, stanowiących podstawę dalszego sporu, jak i w toku postępowania przed sądem I oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, II instancji;
  • doradztwa przy zawieraniu ugód z bankami, gdzie baczymy na to, by roszczenia naszych Klientów zostały właściwie zabezpieczone, a korzyści, które osiągają wymierne w porównaniu z tymi, które mogliby uzyskać kierując sprawę na drogę postępowania sądowego.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu udało się naszej Kancelarii z powodzeniem przeprowadzić liczne postępowania w sprawie tzw. kredytów frankowych. Nasi pracownicy i współpracownicy z sukcesami reprezentują naszych Klientów przed sądami w całej Polsce, uzyskując korzystne rozstrzygnięcia.

Nasi specjaliści:

Marcin Buśko

Marcin Buśko

Adwokat, Partner
Joanna Mikucka

Joanna Mikucka

Radca Prawny