Specjalizacja

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami dotyczy najczęściej kupna, sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy wszelkiego rodzaju nieruchomości. Może odbywać się zarówno na rynku pierwotnym,  jak i na rynku wtórnym.

Jest to cały szereg czynności, który obejmuje: znalezienie potencjalnych nieruchomości, negocjacje cenowe, przegląd dokumentów prawnych, badanie techniczne nieruchomości, uzyskanie finansowania (jeśli jest to konieczne), sporządzenie umowy sprzedaży lub najmu, oraz finalizację transakcji.

Czym się zajmujemy? W czym możemy pomóc?

Kancelaria pomaga przeprowadzić cały proces, tj. począwszy od znalezienia właściwej nieruchomości, poprzez wykonanie due diligence nieruchomości prawnego i podatkowego, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych celem zawarcia umowy sprzedaży/najmu/dzierżawy, a następnie przygotowanie umowy.

W ramach procesu  due diligence nieruchomości Kancelaria wykonuje:

  1. prawne badanie nieruchomości polegające na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w szczególności księgi wieczystej i wpisów w niej ujawnionych, aktów nabycia własności, a także weryfikuje, czy nieruchomość spełnia wymogi prawne, w zakresie prowadzenia na danym terenie określonej działalności gospodarczej. Ponadto Kancelaria weryfikuje się umowy najmu, dzierżawy, umowy o zarządzanie nieruchomością oraz wszelkie inne dokumenty związane z nieruchomością w celu zidentyfikowania wszelkich ograniczeń, zobowiązań lub potencjalnych ryzyk;
  2. podatkowe due diligence nieruchomości polegające na analizie aspektów podatkowych związanych z daną nieruchomością mające na celu zidentyfikowanie i ocenę ryzyka związanego z podatkami oraz przedstawienie Klientowi najbardziej korzystnego rozwiązania;
  3. na życzenie Klienta techniczne badanie nieruchomości, którego celem jest ocena stanu budynku, instalacji, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), elektryczności, kanalizacji, izolacji itp. W przypadku gruntów badane są m.in. warunki geotechniczne czy potencjalne zagrożenia środowiskowe;
  4. inne aspekty: W zależności od rodzaju nieruchomości i transakcji, proces due diligence może obejmować również inne aspekty, takie jak ocena warunków najmu, analiza dokumentów księgowych czy ocena infrastruktury, wpływ nieruchomości na środowisko, obecność chronionych obszarów przyrodniczych.

Przeprowadzenie starannej due diligence nieruchomości jest istotne dla uniknięcia potencjalnych ryzyk i w celu identyfikacji ukrytych problemów.

Uwaga: Pomagamy w nabywaniu nieruchomości poza granicami Polski, w tym w Hiszpanii.

Nasi specjaliści:

Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Adriana Sobierjaks-Sokolnicka

Radca Prawny, Partner
Jarosław Ogrodnik

Jarosław Ogrodnik

Radca Prawny, Partner
Marcin Buśko

Marcin Buśko

Adwokat, Partner