Prawo podatkowe

Współcześnie truizmem zdaje się stwierdzenie, że każde działanie w zakresie działalności gospodarczej niesie ze sobą konsekwencje podatkowe. Dostrzegając tą współzależność, od samego początku istnienia Kancelarii świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami podatkowymi jesteśmy wstanie zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo, dostarczając im aktualnych i nowoczesnych rozwiązań podatkowych, pozwalających na efektywne prowadzenie ich działalności. Nie boimy się wyzwań i oferujemy bieżące oraz strategiczne doradztwo podatkowe, obejmujące realizację złożonych, wieloetapowych projektów gospodarczych. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych, optymalizacji podatkowej oraz prowadzeniu sporów z organami podatkowymi, w tym także przed sądami administracyjnymi.

W ramach specjalizacji prawa podatkowego nasza Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę podmiotów instytucjonalnych oraz klientów indywidualnych w zakresie:

  • podatków dochodowych (CIT, PIT);
  • podatku obrotowego VAT, PCC;
  • podatku od nieruchomości;
  • podatku akcyzowego;
  • podatków osobistych (od spadków i darowizn).

Nasze usługi obejmują zarówno analizę bieżącej sytuacji podatkowej naszych Klientów wraz z propozycją optymalizacji podatkowej, jak i realizacje projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się opiniowaniem podejmowanych działań pod katem prawno-podatkowym, dokonując oceny ryzyka oraz proponując podjęcie czynności zaradczych. Projektujemy struktury umożliwiającą zgodną z prawem optymalizację podatkową, zapewniając bezpieczeństwo i komfort prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach specjalizacji prawa podatkowego prowadzimy także spory podatkowe z organami podatkowymi, reprezentujemy naszych Klientów:

  • w toku kontroli podatkowych, na każdym etapie wspierając ich wiedzą i doświadczeniem oraz zapewniając prawidłowość i rzetelność prowadzonego postępowania kontrolnego;
  • wspieramy przedsiębiorców w toku przygotowywania wniosków o zwrot nadpłaconego podatku, wniosków o udzielenie ulg podatkowych, wniosków o rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty;
  • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań podatkowych, aktywnie uczestnicząc w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe;
  • reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W związku z nadprodukcją przepisów podatkowych oraz rygorystycznych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców rośnie również ryzyko ich odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe. Kancelaria wspiera swoich klientów również w toku postepowań karnych, tak w toku postepowań przygotowawczych i sądowych, starając się eliminować lub minimalizować skutki odpowiedzialności karnej przedsiębiorców lub członków zarządów spółek.