Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Dynamika oraz nieprzewidywalność zmian społecznych i gospodarczych we współczesnym świecie sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej nigdy nie było tak wymagające. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe stanowi zaś szansę dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi, pozwalając im na kontynuowanie działalności lub uratowanie dostępnych aktywów. Dzięki poddaniu działalności przedsiębiorcy ścisłemu nadzorowi ze strony niezależnego sądu, dłużnik uzyskuje ochronę swoich praw, a wierzyciele mają możliwość równego zaspokojenia swoich roszczeń. Kancelaria służy wsparciem zarówno przy ocenie zasadności otworzenia postępowań naprawczych, pomagając przy wyborze odpowiednich środków oraz reprezentuje dłużników oraz wierzycieli na każdym etapie restrukturyzacji lub upadłości. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii wspierają również przedsiębiorców na etapie przedsądowym, uczestnicząc lub prowadząc negocjacje ugodowe, przygotowując lub opiniując projekty porozumień i ugód.

Kancelaria z sukcesami reprezentuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, występując w zależności od potrzeb po stronie wierzycieli albo dłużników. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania, korzystając z pomocy doradców i biegłych z zakresu finansów przy ocenie kondycji przedsiębiorstwa i spełnienia warunków do otworzenia postępowania naprawczego.

W zakresie specjalizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Kancelaria oferuje wsparcie zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, zapewniając jednym i drugim możliwość realizacji ich praw oraz roszczeń, w tym zakresie udzielamy pomocy w zakresie:

 1. postępowania restrukturyzacyjnego:
  1. doradztwo i wsparcie na etapie przedsądowym – udzielamy naszym Klientom kompleksowego wsparcia w zakresie możliwości wypracowania porozumienia bez konieczności kierowania sprawy do sądu, przygotowujemy projekty porozumień oraz ugód, pomagając w ich realizacji;
  2. ocena konieczności otworzenia restrukturyzacji oraz wybór formy jej przeprowadzenia – Kancelaria wspiera dłużników na etapie oceny zasadności wszczęcia postępowania, dokonując oceny przesłanek oraz udzielając pomocy przy wyborze odpowiedniej formy restrukturyzacji;
  3. reprezentacja w toku postępowania – zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie na każdym etapie postępowania, przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju porozumienia, umowy finansowe, porozumienia korporacyjne, itp.;
  4. dokonujemy reorganizacji działalności przedsiębiorcy, doradzamy i wspieramy w zmianach dotyczących pracowników, opracowując i pomagając w przyjęciu oraz wykonaniu układów pracowniczych;
  5. zajmujemy się doradztwem w zakresie pozyskiwania finasowania, opanowujemy i przygotowujemy strategie naprawcze, a także zapewniamy wsparcie przy pozyskiwaniu kredytów, pożyczek, dotacji oraz pomocy publicznej;
 2. postępowania upadłościowego:
  1. dokonujemy analizy konieczności ogłoszenia upadłości – we współpracy ze specjalistami zakresu finansów i rachunkowości dokonujemy oceny zasadności oraz konieczności ogłoszenia upadłości, zapewniając bezpieczeństwo członkom zarządów, zagrożonych odpowiedzialnością finansową za brak terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  2. przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty, zarówno otwierające upadłość, jak i konieczne w toku trwającego postępowania, ustalamy listę wierzycieli, dokonujemy kontroli oraz wyceny składników majątku;
  3. reprezentujemy w toku postępowania, zarówno w relacjach pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem, jak i dłużnikiem i wierzycielami a sądem oraz syndykiem;
  4. stale monitorujemy zagrożenia związane z możliwością postawienia zarzutów karnych lub karno-skarbowych, zapewniając transparentność i bezpieczeństwo całego procesu.

Praktyka w zakresie specjalizacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wymaga szczególnej wiedzy i wyjątkowej skrupulatności. W ramach projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych naszych Klientów wspierają specjalnie do tego dedykowane zespoły specjalistów z różnych dziedzin. Naszych prawników wspierają przy tym również specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości.